Οικοδομικές Εργασίες

  • Γκρεμίσματα
  • Χτισίματα
  • Σοβατίσματα
  • Μονώσεις
  • Τοποθετήσεις Μαρμάρων
  • Πλακιδίων - Πετρών
  • Ελαιοχρωματισμούς πάσης φύσεως, στοκαρίσματα - τριψίματα, ακρυλικά
  • Πλαστικά
  • Επιδιορθώσεις παλαιών κτιρίων