Δημόσια Έργα

Η τεχνική εταιρεία, Κρανής Constructions έχει αναλάβει και έχει ολοκληρώσει πλήθος σημαντικών Δημόσιων έργων όλων των κατηγοριών
  • κτηριακά
  • έργα οδοποιίας
  • υδραυλικά έργα
  • έργα αναπλάσεων οικισμών
  • αθλητικά έργα
  • αποχέτευσης
  • χωματουργικά έργα